Shop price: ₾28.90
Price online: ₾27.50
Manufacturer Olearia Clemente
Manufacturer Country Italy
Barcode 8010445000109
Storage Time
Storage Conditions
Related products

ონლაინ ფასი
₾12.30

ონლაინ ფასი
₾16.10

ონლაინ ფასი
₾25.60

ონლაინ ფასი
₾34.60

ონლაინ ფასი
₾21.80

ონლაინ ფასი
₾33.20

ონლაინ ფასი
₾20.60

ონლაინ ფასი
₾12.30

ონლაინ მიწოდება

www.georgita.ge -ზე 15:00 საათამდე შემოსული შეკვეთები მოგეწოდებათ იმავე დღეს 20:00 საათამდე, 15:00 საათის შემდგომ შემოსული შეკვეთა მოგეწოდებათ, მომდევნო დღის 20:00 საათამდე.
კვირა დღეს მიტანის სერვისი არ მუშაობს.
დარჩით სახლში,ჩვენ თქვენთვის ვმუშაობთ❤️