Shop price: ₾3.95
Price online: ₾3.80
Manufacturer Casino
Manufacturer Country France
Barcode 6194017302012
Storage Time
Storage Conditions
Related products

Spicy pepper puree / sauce, 100 gr.

ონლაინ ფასი
₾0.50

Paste of dried spicy pepper, 200 gr.

ონლაინ ფასი
₾10.20

Spicy sauce Tabasco, 60ml.

ონლაინ ფასი
₾11.40

ონლაინ მიწოდება

www.georgita.ge -ზე 15:00 საათამდე შემოსული შეკვეთები მოგეწოდებათ იმავე დღეს 20:00 საათამდე, 15:00 საათის შემდგომ შემოსული შეკვეთა მოგეწოდებათ, მომდევნო დღის 20:00 საათამდე.
კვირა დღეს მიტანის სერვისი არ მუშაობს.
დარჩით სახლში,ჩვენ თქვენთვის ვმუშაობთ❤️