Shop price: ₾9.90
Price online: ₾9.40
Manufacturer Cosmedi
Manufacturer Country Italy
Barcode 8128149022126
Storage Time
Storage Conditions
Related products

ონლაინ ფასი
₾15.10

ონლაინ ფასი
₾15.10

ონლაინ ფასი
₾5.00

ონლაინ ფასი
₾5.00

ონლაინ ფასი
₾9.40

ონლაინ ფასი
₾7.60

ონლაინ მიწოდება

www.georgita.ge -ზე 15:00 საათამდე შემოსული შეკვეთები მოგეწოდებათ იმავე დღეს 20:00 საათამდე, 15:00 საათის შემდგომ შემოსული შეკვეთა მოგეწოდებათ, მომდევნო დღის 20:00 საათამდე.
კვირა დღეს მიტანის სერვისი არ მუშაობს.
დარჩით სახლში,ჩვენ თქვენთვის ვმუშაობთ❤️