Shop Price: 11.50 ₾

Online Price 10.90 ₾

Shop Price: 6.90 ₾

Online Price 6.60 ₾

Shop Price: 7.90 ₾

Online Price 7.50 ₾

Shop Price: 8.90 ₾

Online Price 8.50 ₾

Shop Price: 11.90 ₾

Online Price 11.30 ₾

Shop Price: 14.90 ₾

Online Price 14.20 ₾

Shop Price: 15.90 ₾

Online Price 15.10 ₾

Shop Price: 11.50 ₾

Online Price 10.90 ₾

Shop Price: 3.95 ₾

Online Price 3.80 ₾

Shop Price: 8.90 ₾

Online Price 8.50 ₾

Parmigiano reggiano cream / cheese cream, 120g.

Shop Price: 10.60 ₾

Online Price 10.10 ₾

Spicy sauce Tabasco, 60ml.

Shop Price: 12.00 ₾

Online Price 11.40 ₾

Bio green pesto sauce basil, 190g.

Shop Price: 11.50 ₾

Online Price 10.90 ₾

Pepper pasta-puree, 100 gr.

Shop Price: 9.50 ₾

Online Price 9.00 ₾

ონლაინ მიწოდება

www.georgita.ge -ზე 15:00 საათამდე შემოსული შეკვეთები მოგეწოდებათ იმავე დღეს 20:00 საათამდე, 15:00 საათის შემდგომ შემოსული შეკვეთა მოგეწოდებათ, მომდევნო დღის 20:00 საათამდე.
კვირა დღეს მიტანის სერვისი არ მუშაობს.
დარჩით სახლში,ჩვენ თქვენთვის ვმუშაობთ❤️